Núm. 5 – Col·lapse global

Sura 99, El terratrèmol

En el Nom de Déu únic, el Compassiu per excel·lència, el molt Misericordiós

Comentant aquesta sura, el profeta Muhàmmad digué:
“En veritat, ‘les seves cròniques’ vol dir que ella (la terra)
testimoniarà contra cada servidor, mascle o femella, el que hagi
fet (quan vivia) a la seva superfície. Ella dirà: aquest tal va fer
això o allò, tal dia o tal altre”

  1. Quan tremoli la terra amb un terratrèmol
  2. quan faci la terra que en surtin les coses que té a dins
  3. quan l’home pregunti, llavors : « què li passa ? »
  4. aquest dia dirà el que li passa : contarà les seves
    cròniques
  5. i aquest dia, avançaran en grups els homes
  6. se’ls farà veure totes les obres que hagin fet
  7. qui hagi fet el pes d’un àtom de bé, ho veurà
  8. qui hagi fet el pes d’un àtom de mal, ho veurà (1)

1 Versió orientativa catalana de l’Alcorà intraduïble, a partir de la versió que feu Mikel de Epalza et al, publicada per Proa (2004), lleugerament modificada a partir de la traducció anglesa de The Study Quran, dirigida per Seyyed Hosein Nasr, publicada per Harper One (2015).