Nascut a Galícia, format a Múrcia, Navarra, Catalunya i els Estats Units, desplegant vida familiar i professional a Catalunya. Filòsof, Dr. en Antropologia (Cultures Informàtiques) ben format en llengües clàssiques i sànscrit; antic seminarista catòlic, membre actiu de l’extrema esquerra en la clandestinitat i empresonat sota el franquisme; tornat al camp tradicional iniciàtic occidental. Entra…

Fa temps que intento posar ordre a un seguit d’intuïcions i experiències interiors que relacionen la meva fe cristiana amb el procés que estem vivint a Catalunya. S’han escrit manifestos, reflexions i declaracions, de diversos grups de cristians, capellans, bisbes, comunitats, parròquies i moviments sobre el “procés català”. En la majoria dels casos, són adhesions,…

Ja quan estudiava a l’Institut d’Études Socials de l’Institut Catholique a Paris (1976-1978), m’encuriosia la confluència i concomitància en alguns països, entre el fet nacional (alliberament nacional, nacionalisme, moviments nacionalistes), el fet religiós i espiritual (catòlic normalment), i el fet social (alliberament social, conflicte de classes, moviments sindicals, i partits d’esquerres). Així ho observava a…

Pensar el món català d’aquest inici de tercer mil·lenni exigeix una ullada ràpida al passat, sobretot als darrers cinc-cents anys. Autors rellevants -Vicens Vives, Soldevila, Vilar- han parlat del triomf progressiu de la modernitat als països catalans i més concretament al Principat de Catalunya, contrastant l’oligarquia aristocràtica i financera espanyola amb la nova burgesia catalana….