Els temps que estem vivint actualment són excepcionals, ho són en molts aspectes: històricament, culturalment, tecnològicament, socialment i, en conseqüència, també espiritualment.  Quan parlo de l’espiritualitat, em refereixo a aquells estats mentals que ens connecten amb els altres i l’entorn, aquells estats que podríem anomenar transcendents, perquè van més enllà de l’individu actual i de…

Els fonaments del valor universal de l’ésser humàUn enfocament comparatiu Els humans moderns han arribat al que podem anomenar una cruïlla de camins a l’alba del tercer mil·lenni de l’era cristiana. Com a resultat de múltiples transformacions registrades al llarg del seu curs en el temps i l’espai, l’evolució de la humanitat arriba avui a…

La interpretació racionalista del cristianisme ha posat l’accent en les institucions eclesials –papat, episcopat– i en les seves complicitats amb els poders aristocràtics i burgesos. I encara que la ideologia moderna s’ha produït a l’Occident europeu, la desqualificació ha estat per a tota la cristiandat, inclosa l’europea oriental, ortodoxa. La lectura que s’ha fet sovint…

L’individualisme modern Com diuen les tradicions de tot el món, l’existència és una gran xarxa, un immens teixit que es transforma sense ruptures, almenys a escala còsmica. Naixements, morts, guerres, cultures que desapareixen, moviments emergents, tot això són aspectes de la gran xarxa de la manifestació. En general, les comunitats han preservat aquesta consciència de…

Si ens atenem als escrits del científic senegalès Cheikh Anta Diop, que va assenyalar «la unitat cultural de l’Àfrica negra» al seu llibre que porta el mateix nom, el sistema de gestió social de les comunitats d’Àfrica pràcticament compartia els mateixos fonaments abans del comerç triangular al qual va seguir la colonització. Aquest sistema de…