Els temps que estem vivint actualment són excepcionals, ho són en molts aspectes: històricament, culturalment, tecnològicament, socialment i, en conseqüència, també espiritualment.  Quan parlo de l’espiritualitat, em refereixo a aquells estats mentals que ens connecten amb els altres i l’entorn, aquells estats que podríem anomenar transcendents, perquè van més enllà de l’individu actual i de…