Com tants altres conceptes importants, els de nació, poble i llengua s’han vist pervertits per les ideologies modernes, cosa que ha contribuït a fomentar la confusió contemporània.  Aquest breu article, confegit simplement a base d’aplegar uns quants extractes d’un llibre nostre publicat fa uns anys[1] (dedicat fonamentalment a aprofundir en la dimensió pròpiament espiritual del…