La interpretació racionalista del cristianisme ha posat l’accent en les institucions eclesials –papat, episcopat– i en les seves complicitats amb els poders aristocràtics i burgesos. I encara que la ideologia moderna s’ha produït a l’Occident europeu, la desqualificació ha estat per a tota la cristiandat, inclosa l’europea oriental, ortodoxa. La lectura que s’ha fet sovint…

L’Etat-nation espagnol en Méditerranée Réfléchir sur le monde catalan de ce début du troisième millénaire demande un regard rapide sur le passé, en particulier les cinq cents dernières années. Les auteurs concernés – Vicens Vives, Soldevila, Vilar – ont parlé du triomphe progressif de la modernité en Catalogne et, plus précisément, en Principauté de Catalogne,…

Pensar el món català d’aquest inici de tercer mil·lenni exigeix una ullada ràpida al passat, sobretot als darrers cinc-cents anys. Autors rellevants -Vicens Vives, Soldevila, Vilar- han parlat del triomf progressiu de la modernitat als països catalans i més concretament al Principat de Catalunya, contrastant l’oligarquia aristocràtica i financera espanyola amb la nova burgesia catalana….

Convé aclarir, per començar, que laïcitat pot entendre’s com un espai estatal respectuós amb tot tipus de pensament i ideologia, però que el laïcisme és l’hostilitat palesa d’un estat modern contra qualsevol tradició espiritual, i més particularment contra el cristianisme a terres d’Occident. Estats Units és un exemple de laïcitat, on almenys oficialment no es…