Lola López El present article és el resum d’una conversa extensa entre Lola López i Rafa Crespo sobre la perspectiva intercultural. L’estructura és en apartats interrelacionats que van recorrent un camí que va iniciar Lola López fa dècades i encara continua el seu esdevenir. Una ruta en espiral, no lineal, no dualista, no evolucionista… Per…

Historiador i investigador en migracions, participa del treball social en diverses associacions de Catalunya. Des de fa 23 anys ha viscut en diferents països d’Europa: Anglaterra, Itàlia, Catalunya. Col·labora en diverses Universitats en temes de recerca sobre les migracions (U. de Barcelona,U.. Cheikh Anta Diop de Dakar, U. Gaston Berger de Saint Louis, U. Cheikh Ahmadou Bamba de Touba, etc,.). Membre fundador de l’Associació Dahira Jazbul Xulob (Atracció dels cors cap el…

Sylvie Payette est née à Montréal et a vécu en Catalogne de 1996 à 2003. Diplômée en sciences de l’information (Université de Montréal) et en psychosociologie de la communication (Université du Québec à Montréal), elle travaille actuellement auprès des personnes immigrantes et sur les enjeux interculturels à Montréal, en tant que bibliothécaire – agente de…

Pelle Maha, la Grande Maison à Tous PM: On est dans l’impasse moderne? La chevauchée aveugle de science et technologie.Progrés? Trois siècles d’échec des ‘Lumières’ modernes Idéologie individualiste et étatisme envahissant Appel à la responsabilité des gens de l’Esprit   PM:  Des forums de penseurs traditionnels? Pelle Maha ne cherche pas la quantité, mais qualité,…

Mbombog Bamut Baso Badjang, alt iniciat de la tradició basaa del Mbog, doctor en farmàcia per l’Académie d’Orsay (U. Paris XI), és el creador de Pelle Maha i qui va establir les bases fundacionals d’una aliança entre gent de l’Esperit, de diverses tradicions i continents. La seva proposta no és quantitativa -molts indrets, molts membres-…