Reflexions sobre el matriarcat i patriarcat

La Carta de la Kaianerahseraskennenkowa Kanienkehaka [Gran Llei de la Pau Mohawks] de les Primeres Nacions del Quebec: reflexions i comentaris de Mbombog Somut Badjang

Matriarcat i patriarcat

L’ésser humà de sexe masculí tendeix a afavorir l’existència d’un món de violència per justificar i donar primacia i poder al sexe masculí. En qualsevol context social que no sigui el de la violència, en el marc de la regulació social, la primacia de rols torna inevitablement al sexe femení.

En resum, estaríem en presència de dos eixos diferents:

– Violència ==> Virilitat ==> Tendència al patriarcat (“l’obsessió del protector”)

– Harmonia ==> Saviesa ==> Tendència al matriarcat (“l’esperit de la mare”)

Entre aquestes dues situacions de referència hi haurà una gran diversitat de tendències intermèdies. Les tendències intermèdies solen ser el resultat de múltiples contratemps ocorreguts en la història dels pobles i les nacions.

Gran síntesi: lliçons i perspectives

– La sacralitat de l’ésser

– La salut per “l’esperit de la mare”

Per la restauració universal de la sacralitat de l’ésser:

Es requereixen algunes implicacions.

– Un profund canvi epistemològic

– Un coratge virtuós de transcendència

– Una responsabilitat totalment compartida (el passat, el present), amb humilitat, modèstia, sinceritat, serenitat.

 “L’esperit de la mare”:

Aquest enfocament conceptual d’abast universal (nkoñ Isi, la verge i el nen, la fertilitat, la mare acollidora, etc.) és intensament i brillantment defensat i promogut per “les primeres nacions”.

En la mateixa línia, proposem com a expressió, “l’obsessió del protector” (on podem trobar patriarcat, bel·licisme, depredació caníbal cega, cobdiciosa, empresonadora, genocida, etc.).

El terme “mare” és el reflex d’una gran dinàmica positiva: generativa (de ser home i de ser dona), nutritiva, emocional, tranquil·litzadora, lleial, devota, desinteressada, etc. [“L’esperit de la mare” = principi que dóna, protegeix i preserva la vida (mutyaa = ñnitngii = nti, ntat ni nsôñ niñ) (= mbot = generador de prosperitat, és a dir de vida, de protecció i conservació)]

La “Mare”, la “Dona” i l’“Home”:

La “mare” (o millor “l’esperit de la mare”) és un principi virtuós, el motor de la dinàmica universal de la prosperitat.

La “dona” és la forma, és a dir, la manifestació física de l’ésser, que pot portar “l’esperit de la mare” d’una manera significativa o insignificant. La configuració natural de la dona està més en sintonia amb una manifestació òptima de “l’esperit de la mare”.

L’“home” és una forma complementària, és a dir, la manifestació física de l’ésser, que pot (excepcionalment) ser un portador de “l’esperit de la mare”. La configuració natural de l’“home” l’orienta preferentment cap a “l’obsessió pel protector”.

L’obsessió pel protector” té molt poc respecte al principi virtuós. Es pot veure més com una postura funcional cíclica transitòria. Es caracteritza per una deriva marcial excessiva o abusiva, que es tradueix en una virilització marcada o abusiva de les instàncies majors de la regulació social.

Tots dos aspectes (mare i protector) són necessaris. Són essencials i complementaris. En un context normal, el “protector” tindrà el paper essencial de complementar l’acció central de “la mare”. El caràcter cíclic i transitori marca el paper secundari del “protector”.

La ruptura del caràcter transitori conduirà la societat cap a la deriva de “l’obsessió del protector”, el paper del qual s’ha convertit en permanent. La sostenibilitat d’aquesta permanència paradoxal requerirà l’establiment d’una dinàmica hegemònica i totalitària. La dinàmica hegemònica i totalitària caracteritza així, qualsevol context on preval una profunda deriva de “l’obsessió pel protector”.

Lamentacions sinceres: una virtut desconeguda

Les lamentacions sinceres es poden considerar actes de greuge amb diversos propòsits:

– Catalitzar la desactivació de “ l’obsessió pel protector”

– Activar l’obertura d’una multitud de passarel·les transdimensionals per a la realització de “l’aliança total” (dalt i baix, aquí i en altres llocs, passat i futur passat)

– Implicar la gran benevolència axial

– Etc…

Les lamentacions són un reflex del sentiment profund de l’ésser. Són els vectors de les vibracions adients. Les vibracions de tipus femení són més eficients (puresa, finor, penetració). Les circumstàncies d’ús i els mètodes d’aplicació poden variar segons les especificitats geogràfiques (dades culturals particulars, punts forts, punts febles, deficiències).

La deriva de “l’obsessió del protector”: una influència gairebé addictiva.

La ment atrapada en aquesta addicció no respon a cap altra situació diferent de la seva. La simple noció, molt objectiva, de la relativitat de les coses li resulta insuportable i remota. (Cal assenyalar que en aquest context dominat per una intensa virilització, el valor com a principal determinant de la raó, sovint donarà pas a una convenció abusiva) La visió deixa d’estar oberta i s’estreny fins a un angle agut, mentre que l’oïda esdevé estranyament selectiva en sordesa.

Un entestament frenètic i irreductible:

Cap patiment de la condició humana és capaç de fer trontollar les seves certeses i fer que canviï de rumb. Tot un seguit de conceptes considerats nobles queden relegats a l’àmbit de la utopia: equitat, harmonia, reciprocitat, compartir, solidaritat, progrés, preservació, respecte, mesura, dignitat, etc. Altres es converteixen en expressions cultes: acumulació, concentració, competència, mèrit, excel·lència, ajudant, caritat, rendiment, innovació, etc.

El patiment i la pèrdua de la condició humana segueixen sent irremeiablement inaudibles. Al seu torn, el perill ambiental enmig d’una fase de creixement continua sent inaudible.

El panorama general és més que ombrívol, sens dubte. Pelle Maha té feina a fer. L’entusiasme, l’esperança, la confiança, el compromís, la correcció, etc., constitueixen junts el còctel energètic que porta i acompanya Pelle Maha.

Pelle Maha es fa ressò de les nobles preocupacions del poble Mohawks de les Primeres Nacions.

Una poderosa onada de vibració sonora viatja a través de l’espai per assolir una trobada sinèrgica vers el gran despertar i l’inici del saludable final de “l’esperit de la mare”.

                                              
                                               MBOMBOG SOMUT BADJANG
Douala 15 de setembre de 2020