Representacions, pràctiques i espiritualitat sufí d’una Yaye Fall a la diàspora

Presentació

L’espiritualitat africana està profundament arrelada a la societat i a la cultura, integrada a la vida quotidiana i a tots els àmbits de la societat. Això fa que, essent les societats africanes comunitàries, impregni de particularitats cosmogòniques les maneres de viure i pensar l’àmplia diversitat d’orientacions espirituals.

Un dels paradigmes d’aquesta diversitat espiritual és l’ islam sufí. La introducció de l’Islam al continent africà s’ha produït a través de relacions politicomilitars, de relacions economicocomercials, d’intercanvis socioculturals i espirituals. Un dels factors que han facilitat la seva expansió és el concepte de comunitat, la Ummah és la comunitat musulmana; això fa que sigui un islam més místic, iniciàtic, i més proper a les persones, característiques del sufisme (taṣawwuf), que alhora fa que s’integri a les tradicions espirituals africanes també d’arrel comunitària i iniciàtica.

L’ Islam sufí s’organitza en forma de tariqa, significa Via i Camí en àrab. Una tariqa és una ordre religiosa de caire místic, un Cheikh és un mestre iniciat que està autoritzat a ser guia espiritual i que s’ha format en una confraria (tariqa, plural turuq).

En el cas de Senegal, amb una gran pluralitat ètnica i lingüística, les espiritualitats més representatives són quatre turuq sufís: la Tidjaniya, la Mouridiya, la Qadiriya i la Ilahiya (layennes de Yoff, Dakar); existeixen alguns moviments musulmans reformistes, com ara el moviment Ibadou, a més de religions cristianes minoritàries i una pluralitat d’antigues tradicions espirituals (animisme segons l’antropologia occidental).

Cada confraria ha desenvolupat les seves pròpies estratègies com forma de resistència davant del poder colonial, i d’aquesta manera preservar la identitat espiritual, cultural, política i econòmica.

La comunitat mouride ocupa el segon lloc quant a nombre de fidels, després de la comunitat tidjan; encara que és la més destacada per la seva capacitat d’organització basada en el compromís comunitari des d’una dimensió tant espiritual com financera.
El fundador del mouridisme va ser Cheikh Ahmadou Bamba, creant una nova forma de resistència inspirada en la sacralització del treball, per tal que espiritualitat i treball es complementin i així assegurar l’autonomia religiosa i l’autonomia econòmica.

La tariqa mouride, com la resta de confraries senegaleses, està liderada per un Khalifa general, màxima autoritat religiosa i moral; a més d’haver altres khalifas (Serigne en wolof) segons territoris i comunitats. El khalifa general mouride resideix a Touba, la ciutat sagrada per excel·lència, fundada per Ahmadou Bamba, a inicis del segle XX.
Totes les confraries s’organitzen en Dahiras. Una dahira és un espai d’agrupament per organitzar trobades religioses i per cantar els zikrs (invocació del nom de Déu); les dones i homes talibés (deixebles) segueixen les orientacions d’un mestre o guia espiritual (marabout).

Ibrahima Fall, de llinatge noble, renuncià a la seva posició i als seus béns per seguir les ensenyances del seu mestre Ahmadou Bamba, esdevenint un dels seus millors deixebles i amic. La seva innovació al mouridisme és “el treball via sagrada d’accés a Déu”, l’acció i la meditació, l’acció i la pregària són la base de la seva doctrina; amb valors com la integritat, l’estoïcisme, la solidaritat, la no-violència, la clemència, entre altres. Les persones seguidores d’aquesta branca mouride són Baye Fall (en wolof “papa Fall”), les dones són anomenades Yaye Fall (“mama Fall”); encara que hi ha veus crítiques dintre de la comunitat Baye Fall que defensen aquest mateix terme tant per a dones com per a homes, ja que es considera una “feminització” del nom. Ser Baye Fall és una filosofia, és una manera de viure, d’acció i de pensament. A Senegal funcionàries, homes i dones de negocis, intel·lectuals, artistes, etc., són Baye Fall.

És característica la cerimònia Baye Fall de Sam Fall, consisteix en caminar grupalment en cercle glorificant el nom d’Allah (zikr) en forma de cant. Zikr és una paraula àrab, significa record de Déu, meditació, invocació; a les confraries sufís també està instituït com una cerimònia col·lectiva, especialment a les tariqas senegaleses.

Referent a la diàspora mouride i de la comunitat Baye Fall, l’espiritualitat i el fet de pertànyer a una comunitat és una via de vincle social i d’arrelament, és expressió i essència d’una tradició espiritual dinàmica que es complementa amb la plasticitat de les societats africanes, la qual cosa permet una millor adaptació social, cultural i econòmica de les persones que es troben a la diàspora a la societat de destí; sense perdre el llaç de pertinença i d’origen. El fet de pertànyer a una daara mouride i Baye Fall implica vincle a nivell de xarxa local, nacional i internacional en contínua transformació, amb unes relacions comunitàries estructurades que funcionen a nivell econòmic i de solidaritat, així com a nivell de circulació de subjectes i objectes, de sabers i pràctiques, tant localment, com en els àmbits nacional i internacional.

Un exemple és l’entrevista realitzada a Yaye Fall de Barcelona, si bé per qüestions de privacitat conservarem el seu nom en l’anonimat.

Yaye Fall és nascuda en una família wolof, ètnia majoritària de Senegal. Va néixer a Dakar, on vivia amb la seva família. Yaye Fall va viatjar directament de Dakar a Madrid, on va establir-se durant dotze anys; posteriorment es va desplaçar a Barcelona, on hi viu des de fa set anys.
Yaye Fall relata que és nascuda mouride, de pare i mare mourides. El seu pare porta el nom del fill d’Amadou Bamba, el segon Cheikh (mouride) Serigne Fallou.

Isabel Osorio(IO)- Des de quan ets Yaye Fall?
Yaye Fall.- Del costat espiritual, sóc Yaye Fall des dels set mesos que vaig néixer. Significa que els meus avis del costat matern ells són Baye Fall. Representava molt a la casa del fill benjamí, el més petit, l’últim fill: Mame Saliou Fall.
Als set mesos la meva mare em va portar al Magal de Touba, el fill Mame Saliou Fall, el segon dia que jo estava a Touba, em va asseure sobre els seus genolls per fer-me la benedicció; llavors des d’aquell moment puc dir que jo sóc Yaye Fall. És un camí espiritual molt ampli el que he viscut.
He crescut per ser mouride, fins als deu anys que vaig tenir un somni, dormint, de sobte he somiat un home ajagut al meu costat amb les seves rastas. Jo vaig preguntar a aquell home: Qui ets? Ell em va respondre: Sóc Mame Cheikh Ibrahima Fall. Només ho he revelat a una persona i a tu.

IO.- Potser significa que és el moment de compartir la teva experiència. Em sento privilegiada.
Yaye Fall.- Jo pensava que era el somni d’un nen. Ho vaig explicar al meu pare, ell em va contestar com una forma de fer broma: Potser tindràs un marit Baye Fall. I ja està.
En aquell temps encara no era una Yaye Fall.
Aquest somni era al 1984. I m’he convertit en Yaye Fall el 2010: He de ser Yaye Fall. El dia que vaig decidir ser una Yaye Fall va venir a visitar-nos el fill de Mame Saliou, el qui em va asseure als seus genolls de petita; va venir a la tariqa per visitar els talibés. Era a casa nostra, som com una família. Llavors, ell em va demanar una cosa i quan jo estava fent l’acció, en aquell moment vaig prendre la decisió de ser una Yaye Fall. Jo estava a Madrid.

IO.- En aquest moment que tu vas sentir que volies ser Yaye Fall, ho vas expressar?
Yaye Fall.- Jo ho vaig sentir i jo ho vaig expressar en aquell moment. Era com les vint-i-tres hores de la nit quan he pres aquesta decisió.

IO.- Estava present el fill de Mame Saliou Fall quan tu has expressat que volies ser Yaye Fall,?
Yaye Fall.- Sí. Serigne Cheikh NGounda Fall.

IO.- Quina va ser la seva resposta al teu desig?
Yaye Fall.- Un somriure d’ell. A partir d’aquí intentar fer el que fa una Yaye Fall, o Baye Fall, són iguals. Sobretot el que fa una Yaye Fall, el que dóna una mare. És el paper de la mare a la societat, que té un paper molt important: cuidar, educar, donar, ensenyar, crear, escoltar. Com fem les mares, és com el que fa una mare: mare universal.

IO.- Això significa ser mare amb totes les persones?
Yaye Fall.- Som mare per a tothom, no només amb els infants que venen de la nostra sang. Vull ser una verdadera Yaye Fall.

IO.- Per arribar a ser una verdadera Yaye Fall, quin és el camí?
Yaye Fall.- El camí és la purificació total del cor.

IO.- Durant tota a vida?
Yaye Fall.- Sí. I esforçant-se. Intentar fer totes les recomanacions. És molt difícil, perquè som humans.

IO.- Quines són aquestes recomanacions?
Yaye Fall.- Primer, tolerància, estimar, donar amor.

IO.- Quan parles d’amor, et refereixes donar amor a les persones?
Yaye Fall.- Primer, donar l’amor a Déu; la Misericòrdia sobre totes les persones, saber perdonar, la tolerància, compartir, ajudar. Tot allò que és sociable, com si fos treballant en allò social, com aquí les ONG que demanen per ajudar, com els treballadors socials però ells guanyen un salari. Però tot el que fas és per la Gràcia de Déu, sense esperar res a canvi. Amor és Fe.

IO.- Hi ha hagut alguna cerimònia per a la teva acceptació com Yaye Fall?
Yaye Fall.- No s’ha fet cap cerimònia, només jo amb el Cheikh. És com una declaració d’intencions.

IO.- El Cheikh és Baye Fall?
Yaye Fall.-Sí.

IO.- La vivència com Yaye Fall és diferent aquí de Senegal?
Yaye Fall.- No hi ha diferència. No hi ha diferència, el que fas al teu país ho fas aquí. Segueixo fent-ho aquí i a Senegal.

IO.- Aquí a Barcelona hi ha més Yaye Fall?
Yaye Fall.- Crec que sóc l’única Yaye Fall aquí a Barcelona.

IO.- A Senegal i a Barcelona veig la cerimònia Baye Fall que consisteix en recitar el nom d’Allah reiteradament caminant en cercle; pot durar hores. Què significa?
Yaye Fall.- És el Zikr, és pronunciar el nom d’Allah, en forma de cant, és glorificar el nom d’Allah. Els homes Baye Fall acostumen a fer-ho. Jo personalment no faig el Sam Fall.

IO.- Jo l’he vist fer només a homes, a Senegal i Barcelona. Des de la meva experiència jo mai he presenciat a Senegal Yaye Fall que entrin al cercle per fer el cant.
Yaye Fall.- Jo no he vist mai Yaye Fall que ho facin; sí canto a capella; Yaye Fall que canten a capella. La meva germana gran també és Baye Fall, a Madrid.

IO.- Hi ha alguna cerimònia que diferenciï entre Baye Fall i Yaye Fall?
Yaye Fall.- L’única diferència és home i dona. La força física és més en un home que en una dona. També fan per estar junts, un Baye Fall no pot anar sense una Yaye Fall; i a l’inrevés també. Ningú ho pot explicar, no es toca, se sent, és interior. Un home no pot anar sense una dona, sempre l’home ha d’acompanyar-se d’una dona.

IO.- Això significa complementarietat?
Yaye Fall.- I energia. Les dones sempre som més detallistes. Les dones a la societat tenen un paper més important que els homes. I Mame Cheikh també pensa el mateix, el fundador de Baye Fall. Ell és molt feminista.

IO.- Jo diria que es tracta d’una recuperació del valor tradicional africà de complementarietat.
Yaye Fall.- Mame Cheikh ha estat als dos costats, com home i com dona, el pare i la mare; Mame Cheikh és pare i mare. Ha ensenyat com els homes han de ser verdader pare i a les dones com ser verdadera mare. Perquè un pare vol el millor per als seus fills.

IO.- Pots explicar algun valor important en Baye Fall i Yaye Fall?
Yaye Fall.- Sí, sobre les dones. Mame Cheikh destaca el valor de la dona. Sempre a la cerimònia al costat d’una dona hi ha un home. Respecte a les dones, el verdader Baye Fall respecta molt a les dones, són molt feministes. Una manera d’anomenar una dona Baye Fall per un home Baye Fall és Yaye Boye, que vol dir “la meva mare”, pel respecte que tenen a les dones. A l’ Islam existeix la igualtat entre homes i dones, és molt important. Un verdader Baye Fall ha de tenir la Misericòrdia amb tot i amb les dones.

IO.- Quan parles de Misericòrdia a què et refereixes?
Yaye Fall.- Un verdader Baye Fall ha de ser Rahman (misericordiós), Comprensiu, i tenir Pietat. Mai ha de pegar a una dona, ha d’escoltar-la, donar; és un tresor. El Baye Fall és un mouride.

IO.- Això també forma part del procés, el camí del que parlàvem per ser una verdadera Yaye Fall; en aquest cas per ser un verdader Baye Fall. En aquest procés de guia hi ha dones mestres?
Yaye Fall.- Sí, però no es visibilitzen. És com si fos una escola professional.

IO.- Guien i eduquen només a dones o també a homes talibé?
Yaye Fall.- Se les anomena Sokhna, que vol dir dona amb respecte. És per a tothom, sobretot a les nenes. Sempre tot és social, gratis. El títol d’aquestes dones, l’educació que reben, es casarà i tindrà fills i seran educats segons l’educació que (elles) han rebut. És una funció de transmissió. Per crear una societat sana.
(L’educació) És per a tothom, sempre hi ha (dones) mestres a Senegal, en els mourides, els tidjans… Fan un treball espectacular. També és el treball de Baye Fall, social, voluntari.

IO.- Per finalitzar l’entrevista, vols afegir alguna cosa més?
Yaye Fall.- Al final jo sóc una verdadera Yaye Fall perquè m’ha elegit la meva àvia, va morir fa set anys, que era una verdadera Yaye Fall. Jo porto el seu nom, ella ha fet bastant un treball especial, molt especial, a la casa del meu mestre Cheikh NGounda Fall. Tenia molt poder allí, tot ho feia amb voluntat. Potser ella vol que jo segueixi el seu treball, és espiritual; ella vol que jo segueixi el seu treball. Ara tothom a casa de Cheikh NGounda Fall, a Touba, em diuen Mame Yaye Fall. Era una verdadera Yaye Fall.

IO.- És una manera de retre homenatge a la teva àvia, voler compartir amb els altres.
Yaye Fall.- Sí, Era una verdadera Yaye Fall. I tot el que tenim en aquesta casa és gràcies a ella. Que descansi en Pau. He estat Yaye Fall per ella.

Bibliografia

FALL, Serigne Assane; JUILLET, Alain. Fier d’être Baye Fall. Les Editions Alain Juillet. Dakar 2010.

GONZALEZ BARAHONA, Juan A. El Islam en África Occidental. Universidad Complutense de Madrid. Madrid 2010.

INIESTA VERNET, F. El pensamiento tradicional africano. Regreso al planeto negro. Los libros de la Catarata. 2010.

THIAM, El Hadji Ibrahima Sakho. Les aspectes du mouridisme au Sénégal. Thèse de Doctorat de 3e Cycle en Sciences Politiques. Université de Siegen. Allemagne 2010.

Wikipedia: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dhikr
Wikipedia: https://www.toubmajalis.com. L’historique du Zikr “Sam Fall”