Quan la consciència s’ofusca, el món s’enfosqueix Feia temps que el món esdevenia cada vegada més accelerat, més complicat, més distret per les pantalles, més mancat de presència i de contemplació. El món, naturalment, té múltiples llums i ombres, i tota generalització s’ha de prendre amb cautela. Però no sembla agosarat dir que, en comptes…